Liitu uudiskirjaga

  *  Email:

Individuaalne nõustamine

NB! Juba praegu saab informatsiooni konstellatsioonide kohta minu uuelt kodulehelt www.konstellatsioonid.ee Aasta lõpust alates jääb aktiiveks uus koduleht. See koduleht sulgub.

Konstellatsioonid Tallinnas toimuvad 10.05 algusega kell 18.00 Rävala pst.8-807 (c-korpus kaheksas korrus)  Osalemistasu on 10€ (koos sõbraga ka 5€+5€) Konstellatsiooni teostamise tasu on 120€. Võimalikud on kokkulepped.

Konstellatsioonid Tartus 07.05 Uus 56 algusega kell 11.00 täpsem info telefonil 5159066.

UUS! Vestlusring suhete teemadel toimub 23.05 algusega kell 18.00 Rävala pst.8-807  "Hingelt ära" on see teisiti väljendades. Järjest rohkem on meie seas inimesi, kellel on raske. Tegemist on ennetust pakkuva võimalusega. Osalustasu on 10€. Samal õhtul on võimalikud ka konstellatsioonid.

Konstellatsioonide vastlusring ja konstellatsioonid Rakveres 21.05.algusega kell 15.00 Osalustasu 15€ Konstellatsioonide teostustasus lepitakse kokku eraldi kohapeal või varem.

Konstelatsioonide kaudu saame me näha ja tunda neid sidemeid, mis igapäevaelus on varjul. Tegemist on tunnetaga mis meis tekivad. Paljudel juhtudel on tegemist ennetustööga ja hingerahu leidmisega. Konstellatsioonide kaudu saame otsida vastuseid oma küsimustele. See omakorda annab osalejatele võimaluse näha ja tunnetada suuremat pilti sellest, mis on meie see ja meie ümber. Tegemist on gruppitööga.

Palun registreeruda või oma soovist teatada: kalmer.ruukase@gmail.com või telefonil 5159066 KONSULTATSIOON 35€/tund (tavaliselt piisab 1-1,5 tunnist.)   

Uutele liitujatele lühike loetelu sellest, kus konstellatsioonid annavad häid tulemusi.

 • annab suurepäraseid tulemusi suhtlemistasandil tekkinud olukordade lahendamisel
 • annab vastuseid peresuhetes, paarisuhetes ja partnersuhetes
 • annab lahendusi ennetustöös ja töös sõltlastega ning nende peredega
 • loob head energiad vanemate ja laste vahelises suhtlemises
 • võimaldab leida pereliikmetele ja lastele "head kohad" peresüsteemis
 • annab lahendusi töös "raskete lastega" või lastega kellega juhtub tihti õnnetusi
 • annab vastuseid sümtomitega seotud arengutes 
 • annab sügavama mõistmise preresüsteemist ning sidemetest pereliikmete vahel
 • annab vastuseid armastusega seotud küsimustele teel õnnele.
 • võimaldab näha ja tunnetada sündmusi (peegeldusi) suuremas "pildis"
 • näeme "raame" mis takistavad ning tunnetame lahenduste teid
 • tunnetame raskete sündmuste puhul tekkinud seoseid ning leiame lahendusi
 • aitavad raskete otsuste vastuvõtmisel nii töösuhetes, kui ka peresuhetes.
 • loovad kindlustunnet ja sisemist rahu meis ja meie ümber

 Tegemist on grupitööga. Grupitöö juhendajat on võimalik kutsuda ka Sinu enda kollektiivi või huviringi.

Lähemalt peresuhete konstellatsioonidest (süsteemsetest paigutustest)

Elu on olnud enne meid ja Elu läheb edasi peale meie elatud aastaid. Järelikult on järjepidevus selles, et enne meid on elatud parimal võimalikul moel ja peale meid saab elus olla veelgi rohkem õnne, kui anname endast parima. Me alustame sealt, kust saame alustada  ja lõpetme, te järgmised saaksid alustatut edasi viia. Anname endast parima selles, mis õnnestub anda, sest nii saab tulevik olla õnnelikum. Iga inimese jaoks on oluline, et ta liiguks oma elus edasi, sest kõik mis on Maal, on pidevas liikumises. Oleme erilised ja erinevaad ning kõigil meil on oma kordumatu Elutee. Meil on raske peatada füüsilist kasvu, isegi siis, kui me väga tahaks. Hoopis teisiti on lood hingetasandil või sisemistel tasandil. Sisemiselt võib juhtuda, et teatud mineviku sidemed on jäänud meid siduma. Kui selliseid sidemeid ja tundeid on palju, siis võib Eluks vajaminev energia olla suures osas seotud minevikuga ja edasiliikumiseks jääb vähe jõudu ja energiat. Sellest võib tuleneda, et sisemine( tunded) ei kasva füüsilisega samas rütmis. Tihti juhtub see siis, kui Elu poolt pakutud sündmusi on raske vastu võtta või takistavad mingid raamid "suurema pildi" nägemist. Elame oma parema äranägemise järgi kuid kui juhtub,et erinevatel põhjustel me ei ole hakkama saanud nende siduvate sidemaetaga, siis on meie lastel veelgi raskem tulevikus kõige sellega hakkama saada. Iga päev võime luua oma lastele ja tulevastele eludele paremat tulevikku, kuid tihti meil ei õnnestu Elu poolt pakutavaid õppetunde ja kogemuis vastu võtta ja sellest tulenevalt võivad mõned olulised asjad elus tegemata jääda. Lapsed on oma ema ja isaga seotud, sest ema ja isa on loojad. Nad on loonud lapse ning lapsed on sisemiselt  ääretult tänulikud selle  eest, et nad on saanud sündida. See tõsiasi loob väga tugevaid sidemeid, mis oma olemuselt muutuvad väga tähenduslikeks, sest pered ja peresüsteemid on erinevad. Iga põlvkond saab anda endast parima ja see  võimaldab tulevastel põlvedel luua rohkem neid sidemeid ja energiaid mis on Elule toeks  õnnes ja armastuses.

Fenomenoloogiline meetod(konstellatsioonid), mis põhineb morfogeensetel väljadel, toob välja selle MIS ON sismisel tasandil. Kui me teame seda, MIS ON , siis on meil võimalik sellega midagi ette võtta. Oma olemuselt on need väljad ja sidemed bioloogilise olemusega. Grupitöö tulemusel tekkib väli, Selliste väljade abil toimub looduses näiteks lindude ränne ning kalade liikumine kudemiskohtadesse (kohtadesse, kus nad on sündinud, kus on toimunud Loomine). Ammu oli teda, et sellised sidemed mõjutavad ka inimesi, kuid raske oli leida neid seoseid ja sündmusi, mis seda infot kinnitaks. Tänapäeval me teame energiatest juba rohkem ning see sõna on omandanud meie jaoks juba laiema tähenduse. Tänu Kõiksusele on tulnud uued teadmised ning me saame seda informatsiooni oma Elus kasutada, et segamini ja sassi läinud sidemeid, kohtasid ja energiaid korrastada.

Grupitöös "asendajad" edastavad informatsiooni "Väljas" toimuva kohta. Informatsioon antakse "Väljas" edasi silmade kaudu. Neid sidemeid  on kõik inimesed soovi korral võimelised tunnetama. Alati selgitatakse uutele osalejatele mis on oluline ja lepitakse kokku teatud reeglid. Kui oletada, et iga inimene on nagu väga keerulise konstruktsiooniga lukk, millele on tarvis leida sobivaid võtmeid, siis nendes töödes  "saatja" ehk konstellatöör otsib neid võtmeid koos kliendiga. Selleks et võti sobiks ei pea teadma, kui keerulise konstruktsiooniga on lukk. Oluline on leida "võti", mis avaks  ukse. Kui võti on leitud, siis on igal inimesel vaba tahe, kuidas seda võtit kasutada. Mõnikord juhtub nii, et võtmega tuleb harjuda ja võtit tuleb harjutada. Tihti sobib kõik nii suurepäraselt, et kliendiga toimunud muudatused on juba kohe kõigile tunda ja näha, sest sära on rohkem. Sära silmades on see, mida paljud meist otsivad esitades endale erinevaid küsimusi. Kui küsimused on esitatud, siis tulevad ka vastused. Minu enda elus on nii olnud mitmetel kordadel. Alati on vastused tulnud, sest mind übritsevatest "peegeldustest" on näha, et olen edasi liikunud. Soovin, et Eluteel liikujad leiaksid selle, mis on neile oluline ja mida nad vajavad.

Oma teel püsimiseks on mõnikord tarvis veel täiendavaid konsultatsioone kursusi või loenguid(vajadusel registreeru: individuaalne nõustamine) Sellel kodulehel on informatsioon toetavate loengute kohta olemas. Soovi korral võta palun ühendust ja Sinu Tee viib Sind edasi ning Sa leiad selle sära mida oled otsinud.

 

Kalmer Kase  

Cerificate nr. 09/902 Jauno Psihologiju Centrs - Riia  Peresuhete konstellatsioonide õpingud

Institut Konsultirovania i Sistemnõh Resenii - Moskva, registri number 09/923  Süsteemsed lahendused ja  konstellatsioonid

Wiesloh Institut für süstemische Lösungen - Wiesloh, Saksamaa nr.17-O  Asutuste ja organisatsioonide konstellatsioonid

Inctityt psihologii imeni G.C.Kostjuka AHP No 10-3 Kiiev Ukraina  Töösuhete konstellatsioonid

Terraapiad metafoorilis-asotsiatsiooniliste kaartidega  ja muude abistavate vahenditega   Tallinn   

International Akademi of Professional Healing   Diplom no. 0290  Expert in natural healing and in methods of recuperation.

3D Eurocoach Tallinn lõpetamisel.

Töösuhete ja organisatsioonide süsteemsed lahendused ehk konstellatsioonid

 • raskendatud suhtlemisel alluvus-suhte korral või kollektiivi samal tasandil suhtlemisel
 • personaliga seotud valikute tegemisel (tööülesannete täitmine, valikud, suhtlemine, pinged)
 • valikute tegemisel, uue töö või ameti valimisel
 • arengutega seotud uute struktuuride väljatöötamisel ja arendamisel
 • protsesside mõistmiseks nii töötajate kui juhtide seisukohalt
 • muutuste või ümberstruktureerimise korral, ka uue struktuuri loomisel
 • reklaamiga seonduvate küsimuste lahendamisel
 • raha, tulude ja kasumiga seotud arengute puhul
 • klientidega seotud protsesside käsitlemisel
 • tasakaalu leidmisel erinevate protsesside korral(näit tasustamine)

Lähemalt 

Kõigepealt natuke mõistetest. Esimeseks mõisteks on „süsteemsed lahendused” e. konstellatsioonid. Selles kontekstis kus puudutatakse energiate tasandit ja tegeletakse energiate liikumistega, mõeldakse „süsteemsete lahenduste” e. konstellatsioonide all selliseid liikumisi või suunavõtte, mis võivad avaldada nähtamatut mõju  süsteemile, antud juhul firmale, töökollektiivile või teatud struktuuri osadele. See mõju võib olla mõnikord tunnetatav, kuid sellisel juhul on raske aru saada, millega on tegu ja kust see mõju tuleb ning millega on seotud. Teiste sõnadega võimaldab „süsteemne lahendus” ehk konstellatsioon näha seoseid, mis tulenesid teatud muutustest ja mis ahel-lainetena võivad põhjustada muutusi ka kogu firmas või töö-kollektiivis, kui süsteemis tervikuna. Need muutused võivad tekitada või mittetekitada ka uusi sidemeid ja moodustusi. Süsteemne lahendus võimaldab mõjusid näha „suuremas pildis” ja kui muudatused tekitavad rohkem raskeid energiaid, siis on võimalik selle arenguga midagi sellist ette võtte, mis tekitaks rohkem positiivseid energiaid ja arengule toeks olevaid sidemeid. „Süsteemsed lahendused” tähendab veel ka seda, et kõik kes kuuluvad firmasse on võrdselt olulised, sest mingi lüli puudumine võib tekitada pingeid, mis takistavad firmal eesmärke saavutada. Sellest lähenemisest tuleb välja veel üks oluline moment. „Süsteemsetes lahendustes”, mis toimivad morfogeenses väljas, lähenetakse firmale, kui elavale organismile, mis võib elada erinevatel ajahetkedel erinevat elu. Tavaliselt firma, kui organism või töökollektiiv areneb ja kasvab, mõnikord võib tunda ennast natuke tõbisena või kahvatuna. Mõnikord võib juhtuda, et tuleb ette ka haigestumise momente.

            Tegemist on grupitööga erinevates variantides. Näiteks konstellatsioon töökollektiivis töötajatega, kes süsteemses väljas ei tea, keda nad asendavad, või töö perekonstellatsioonides oselevate asendajatega, kui kontstellatsiooni teha sooviv töötaja või esindaja tuleb kohale.  Töö tegemisel ehk konstellatsiooni läbiviimisel lepitakse need võimaluselt eelnevalt eraldi kokku.

Kui firma luuakse asutajate poolt, siis pannakse sellesse firmasse teatud hulk energiat  firma ellu äratamiseks ja eesmärgi saavutamiseks. Selline lähenemine loob need sidemed, läbi mille on võimalik firmat käsitleda kui elus organismi. Need sidemed on ainulaadsed ja kordumatud, sest põhinevad nende inimeste kordumatutel ja ainulaadsete energiatel, kes on selle firma arenguga seotud. Nendel teemadel kirjutab Jan Jakob Stam „FIELDS  OF CONNECTION” The practice of Organisational Constellations. (Uitveru Het Noorderlicht Groningen 2006 a) Mina, praktiseeriva töösuhete konstellatöörina, olen lugenud selle raamatu  venekeelset tõlget ja minule teadaolevatel andmetel on see praeguseks ainuke avaldatud raamat töösuhte konstellatsioonide teemadel. Praegu on võimalik vaadata ka  DVD-sid (vene keeles) töösuhete konstellatsioonide kohta. Erilise huvi puhul palun anda sellest teada e-postiga: konsultant@siseminetarkus.ee

Veel olulist:

 1. Firmade süsteemsete lahenduste energiad tähtsuse järjekorras:
  1. Struktuur ja järjekord
  2. Tasakaal „anda” ja „võtta” vahel
  3. Kõigile oma õige koht.
 2. Pinged firmas tekivad, kui süsteemseid energiad on rikutud või need on muutunud raskesti käsitletavateks, peale muutusi, ümberkorraldusi või struktuurimuutusi.
 3. Firma tänane päev on ka eilne ja homne päev. Igat situatsiooni on hea käsitleda kui eilset, tänast ja homset koos.

 

Hästi funktsioneeriv firma on  Elule toeks.

Millised on siis need suunad ja arengud, kus võiks kasutada ka konstellatööri abi kõigi teiste võimalike konsultatsioonide kõrval? 

Kõigepealt personali või töökollektiiviga seotud valikute tegemisel ja firma arenguga seotud struktuuride väljatöötaminesl ja arendamisel.

 • Asutuste või organisatsioonide süsteemsed paigutused on kasulikud käimasolevate protsesside analüüsiks, nii töötajate kui ka juhtide seisukohalt.

 

 •  Asutute või organisatsioonide (firma) süsteemsed paigutused võivad anda  kasulikku informatsiooni muutuste tegemiseks firmas, soodustades sellega firma  arengut. Näiteks võib olla süsteemse töö tulemuseks uue, paremini funktsioneeriva, organisatsioonisisese struktuuri loomine.

 

 • Asutuste  või organisatsioonide paigutused annavad kasulikke süsteemseid lahendusi, võimalike tulevaste stsenaariumide läbivaatamiseks. On võimalik saada informatsiooni erinevate võimaluste  ja alternatiivsete arenguvõimaluste kohta igal tasandi organisatsioonis.

 

 • Süsteemne lähenemine annab informatsiooni selle kohta, mis toimub firmas, kui muutub juhtimisstiil ja kas see toob võimalikke kliente juurde, või võimalike klientide arv väheneb. Samuti võib saada  informatsiooni ka reklaami teostamise erinevate võimaluste ja mõjude kohta.

 

 • Firmade süsteemsed paigutused näitavad kuidas reageerivad kliendid näiteks, variant „A” võimalikele arengutele ja variant „B” võimalikele arengutele.

 

Huvi korral ja täpsema informatsiooni saamiseks on võimalik kokku leppida aeg, millal saan tulla asutuse, organisatsiooni või töökollektiivi ja tutvustada konstellatsioonidest tulenevat lähenemist. Euroopa edukates ja juhtivates firmades, eriti Sakasmaal, kasutatakse konstellatööride abi juba aastaid väga edukalt. Siinkohal mõned näited. Autode tootja BMW juhatuse konsultandina töötab juba üle 10 aasta Michael Blumenstein. Oma loengul Kiievis tõi ta sellise näite. Aastaid tagasi kulus uue automudeli väljalaskmiseks ligikaudu 7 aastat (esimesest joonest paberil, kuni auto väljasõiduni liinilt) Praeguseks on see vähenenud 3,5-4 aastani ja seda just selle tulemusena, et tootmise eri üksused oleks heas koostöös ja toimuks sujuv informatsiooni vahetus ja seda kõike on võimalik käsitleda konstellatsioonide süsteemses väljas. Veel teine näide Saksamaal on LIDL poekett kasvanud väga suureks ning selle juhtimimisest ning funktsoneerimisest on väga raske ülevaadet saada. LIDL'iga on juhtunud nii, et mingil ajal see poekett „haigestus” ning raske oli aru saada millega on tegemist ja kus see haigestunud osa on. Konstellatsioonide abil ilmnesid need kohad, mida oli tarvis "ravida". Praegu läheb Lidl`il hästi(2011 aasta majandusinfos oli lugeda, et omanikud on Saksamaa rikkamate inimeste seas). Edukus sõltub väga paljudest komponentidest, kuid ka selle suurfirma üks konsultantidest on konstellatöör. Veel kasutavad paljud Börsifirmad konstellatööri abi. Ka poliitikud on viimasel ajal hakanud konstellatööride abi kasutama (eriti Saksamaal) ja sellest konstellatsioonide valdkonnast on arenemas uus konstellatsioonide alasuund "poliitilised konstellatsioonid". Viimasel ajal on Ukrainas ja Venemaal tekkinud huvi "poliitiliste konstellatsioonidele". Soovin kõigile julgeid arenguid ja katsetusi ning liikumisi uutes suundades. Uued teadmised võimaldavad saavutada edukamaid tulemusi.

Kalmer Kase - konstellatöör-konsultant

 


 ABIELU ENERGIAD (väljavõte pikemast tekstist)

Kaasaeg on loonud uue viisi, kuidas ennast tervendada. Ja see tervendamise viis seisneb selles, et
tervendada kõigepealt oma isa ja oma isaisa, siis oma isapoolne vanaisa ja oma isapoolne vanavanaisa.
Kui need energiad muutuvad aina terviklikumaks ja hakkavad üksteisega ühenduma ning kui armastus
hakkab nende energiate vahel voolama, siis te hakkate tundma end teistmoodi. Ja palju asju hakkab
juhtuma. Ja juhtub ka üks asi, millest me praegu räägime. Mida enam te seda teete, seda enam
muutuvad need aspektid teie perekonstellatsioonist terviklikuks ja kõik teie perekonstellatsiooni
aspektid, mis on nende kolme mehe naiselikud pooled, hakkavad ennast näitama, et neid saaks
tervendada. Mõnikord kui sa hakkad tervendama nende kolme mehe energiat, siis automaatselt
terveneb ka nendega seotud naiste energia. Kuid nendes kohtades, kus naiste energia ei tervene, ongi
teie õppetunnid.
Oma unenägudes hakkate te nägema neid asju, mis vajavad tervendamist, või te näete oma
perekonstellatsiooni naisaspekte, mis vajavad tervendamist. Teie ülesanne on saata armastust ja
tervendavaid energiaid nendele osadele teist, sest mida terviklikumad te olete, seda kergem on teie elu.
Sa hakkad tundma, et universum hoiab sind. See on ilus tunne. Tunne, et sa oled hoitud. Just nagu ema
hoiab last, hoiab universum sind. Sa hakkad tundma end täiesti armastatuna, täiesti turvaliselt ja täiesti
turvatuna. Sa hakkad olema terviklikkuse seisundis, ühtsuses.
Praegu, luba sel voolata, luba neil energiatel, terviklikkuse ja ühtsuse energiatel voolata läbi oma keha.
Luba endal saada selleks, kes sa oled mõeldud olema. On palju uusi täheväravaid, mis avanevad
praegusel hetkel ja need uued täheväravad muudavad terviklikuks selle, mis on mõeldud olema sinus
mehelik ja mis on mõeldud olema sinus naiselik. Nii sinu mehelik pool kui naiselik pool muutuvad aina
enam tervikumaks ja sellepärast suudavad nad üksteisega palju kergemini suhelda. Kõik loodu tuleb
mehelikkuse ühinemisest naiselikkusega... ja neid energiaid tuleb hoida ja see on see, mis juhtub praegu.
Kui sa tervendad oma isa, oma isapoolse vanaisa ja vanavanaisa, siis need energiad lahustuvad ja nende
asemele tuleb ühendus isa taevaga, jumalikkusega.
See on tõeliselt hoidev energia.
On erinevus mehelikkuse ja naiselikkuse, isa ja ema ning kõikide mehelikkuse ja naiselikkuse aspektide
vahel sinu kehas. Mehelikkus ja naiselikkus on energiad, mis voolavad nagu jõgi, kuid mees- ja
naisenergiad hoiavad ja toetavad mehelikkuse ja naiselikkuse voolamist. Kõik, mis on manifesteeritud
sellel maakeral on mehelikkuse ja naiselikkuse ühinemise tulemus. Inimeste maailmas, sinu perekonna
maailmas, esinevad need energiad mehe ja naise energiatena. Mees peaks olema mehelik ja naine
naiselik. Kui need energiad on segamini, siis see protsess ei tööta kergelt. Seega mees peab olema
mehelikus rollis ja naine olema naiselikus rollis, et mees- ja naisenergiad saaksid kergesti voolata ja
ühineda. Need energiad saavad voolata ainult siis, kui terve perekonstellatsioon on tervendatud. See
tähendab seda, et kõik perekonna meesaspektid ja kõik naisaspektid muutuvad terviklikuks ja täielikuks.
Meesenergiate ülesanne perekonnas on hoida. Naisenergiatel on sama ülesanne, kuid naisenergiate
ülesanne on ka olla hoitud - ehk nii hoida kui olla hoitud. Naiselikkus on nii mehelikkus kui naiselikkus –
nii hoidmine kui hoitud olemine. Näiteks kui ema hoiab last, siis ta peaks olema hoitud isa poolt.
Täiuslikus perekonnas peaksid isa ja ema olema abikaasad ning isa peaks esindama mehelikku
energiavoolu ja naine esindama naiselikku energiavoolu. On väga oluline, et sa saaksid sellest aru. See
pole lihtne sõnum, mida kanaldada. On palju väärarusaamu naiselikkuse ja mehelikkuse kohta ja see,
millest ma praegu teile räägin, on osaliselt inimestele tundmatu. Kui sellest ei saada õigesti aru, siis te ei
saa oma perekonnaelust seda, mida te tõeliselt otsite. Sa pead mäletama, et see, mis toimub sinu sees,
on täpselt sama, mis toimub välismaailmas. Kõikidele inimestele on ühine see, et iga inimene sünnib
perekonda ja see perekond on kas terviklik või mitte. Tavaliselt pole perekonnad terviklikud ja see näitab
seda, kuidas teie karma on juhitud.
On väga oluline, et mees oleks abikaasana terviklik. Iga isa sees peaks olema ka tema abikaasa
komponent, täpselt nagu iga ema sees peaks olema täieliku naisabikaasa komponent. See on osa
enesearmastamise põhitõdedest. Kui sinu ema ja isa armastasid üksteist nagu abikaasad, sel ajal kui sa
olid väike laps, siis sa tead automaatselt kuidas armastada ning sinu suhted peaksid voolama kergelt. Kui
see polnud nii, kui sinu ema ja isa ei armastanud üksteist abikaasadena, ning kui sa olid laps, kes sündis
valede põhjuste tõttu, siis sul on raske armastada ja olla suhetes.
Seega kallid, me palume teil sulgeda silmad ja ühenduda ema maaga... lubage endal vastu võtta pilt oma
emast ja oma isast ning tänage universumit Kryoni maagilise tervendamise eest. Lubame nendel
maagilistel tervendavatel energiatel voolata läbi sinu isa ja läbi sinu isa pildi. Kujutleme ka sinu isa
abikaasana ja lubame nendel maagilistel tervendavatel energiatel voolata läbi sinu isa kui abikaasa. Luba
sellel abikaasal sinu isas terveneda. Mis takistab tal armastada oma naist? Luba neil asjadel terveneda.
Sa oled veetnud palju aastaid siin planeet maal ja palju aastaid loori taga. Paljudel inimestel puudub
kunst ennast armastada. Paljud vanemad saavad lapsi valedel põhjustel ja paljud vanemad ei osanud
suhtes olla. Ja nagu me ütleme, siis kõik on peegel. Kui sinu vanemad ei osanud suhtes olla, siis ei
osanud seda ka nende vanemad – ja ka sina ei oska seda. Tervendamise saladus on saada oma ema ja isa
üksteisega suhtlema kui abikaasad.
Ja nagu alati – armastus on vastus.